Anh Nguyễn Văn Lớ mang văn hóa về thôn bản

Thôn Phú Túc có gần 90% là đồng bào dân tộc Cơ-tu. Trước đây, hầu hết các hộ đều nghèo do sống du canh du cư, tập tục sinh hoạt lạc hậu...

Anh Nguyễn Văn Lớ nhận Giấy khen của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú công nhận là “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 15 năm liền (2000 - 2015) 

Từ năm 1996, anh Nguyễn Văn Lớ đã vận động bà con xoá bỏ tập tục lạc hậu, trồng lúa nước, bắp lai, trồng cỏ nuôi bò, trồng rừng, trồng chuối lập vườn; đưa trẻ đến trường học, cùng nhau đoàn kết làm ăn, xây dựng bản làng văn hoá văn minh...

Anh Nguyễn Văn Lớ thuyết trình về lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ tại Khu di tích căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang 
 
Anh Nguyễn Văn Lớ vận động bà con Cơ-tu phá vườn tạp để trồng chuối, tre lấy măng… 
 
Anh Nguyễn Văn Lớ không chỉ là người làm ăn giỏi mà còn đem kiến thức về giúp bà con trong sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Lớ hướng dẫn bà con trong thôn phương pháp trồng chuối 
 
Nghe và làm theo anh Nguyễn Văn Lớ, nhiều hộ trong thôn đã có thu nhập cao, con em đồng bào không còn bỏ học giữa chừng, không có hộ nào sinh con thứ ba…   
Tiên Sa

Đề xuất