An Giang sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao

An Giang sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao. Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Trí – TTXVN

Mục tiêu hướng tới là tạo ra sản phẩm thủy sản đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng theo yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu, tổ chức sản xuất thủy sản theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ, nâng mức đóng góp ngành thủy sản chiếm trên 30% trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp.

An Giang sẽ ban hành chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng các vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao, quy mô công nghiệp, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Địa phương có chính sách khuyến khích cơ sở sản xuất thủy sản ứng dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ để nâng chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm, đảm bảo mức lợi nhuận tốt nhất.

An Giang có kế hoạch phát triển sản xuất thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển nông nghiệp bền vững để tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Địa phương ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao nhằm nâng giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành hàng như: nghiên cứu chọn tạo đàn cá tra bố mẹ chất lượng theo hướng tăng trưởng nhanh, kháng dịch bệnh, tỷ lệ fillet cao.

Các giải pháp kỹ thuật tốt nhất để nâng tỷ lệ sống trong ương cá tra giống và nuôi cá tra thương phẩm, ứng dụng công nghệ vi sinh, nghiên cứu và nhân rộng mô hình nuôi cá tra hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cá tra xuất khẩu, tăng uy tín thương hiệu cá tra của Việt Nam.

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá các sản phẩm thủy sản ứng dụng công nghệ cao sẽ được triển khai. Tìm kiếm thị trường phát triển các sản phẩm thủy sản tiềm năng của tỉnh và tham gia diễn đàn kinh tế thương mại trong và ngoài nước.

Kết nối với doanh nghiệp có tiềm lực tiêu thụ sản phẩm thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, có thị trường tiêu thụ ổn định và đem lại hiệu quả cao đối với nông dân.

An Giang khuyến khích doanh nghiệp thủy sản thực hiện liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ với nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất.

Nhà nước thực hiện vai trò hỗ trợ, kết nối, trợ giúp doanh nghiệp trong việc liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, cùng chia sẻ lợi ích và  rủi ro của các bên tham gia chuỗi, đề xuất giải pháp bảo lãnh tín dụng đối với thành phần tham gia chuỗi giá trị sản xuất chế biến cá tra.
Vương Thoại Trung

Đề xuất