5 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

5 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội
Cơ cấu sản xuất chuyển dịch rõ rệt theo hướng giảm trồng trọt, tăng chăn  nuôi,  dịch  vụ.  Sau  khi  hoàn thành dồn điền đổi thửa 76.891 ha, Hà  Nội  đã  hình  thành  nhiều  vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. 
 
Hệ thống kênh mương tưới tiêu liên xã ở huyện Đan Phượng đã được bê tông hóa
Hệ thống kênh mương tưới tiêu liên xã ở huyện Đan Phượng đã được bê tông hóa

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 14 triệu đồng năm 2011 lên 33 triệu đồng năm 2015. Nhờ vậy, từ chỗ chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2010 thì  đến  hết  năm 2015  toàn  thành phố đã có 201/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đan Phượng là huyện đầu tiên của thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015
Nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường đã được bảo tồn, gìn giữ
Nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường đã được bảo tồn, gìn giữ
Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc Dao ở huyện Ba Vì
Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc Dao ở huyện Ba Vì
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa
Báo in, tháng 7/2016

Có thể bạn quan tâm