30 tỉnh, thành phố điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 8/2017

30 tỉnh, thành phố điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 8/2017
Điều chỉnh giá theo hướng tính đủ chi phí

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho nêu rõ: Điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đủ chi phí là thực hiện chủ trương cải cách tài chính công, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Theo đó, nhà nước tiếp tục tăng chi cho y tế nhưng ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng giảm dần việc cấp ngân sách trực tiếp cho bệnh viện, chuyển sang hỗ trợ đối tượng thụ hưởng thông qua bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế thanh toán cho các bệnh viện theo cơ chế giá dịch vụ được tính đúng, tính đủ chi phí tạo điều kiện để các bệnh viện phát triển, mở rộng việc cung ứng dịch vụ cho xã hội. Ngoài ra, tăng giá dịch vụ y tế còn nhằm từng bước làm giảm và tiến tới xóa bỏ chênh lệch về giá dịch vụ giữa khu vực công và khu vực tư, giúp y tế tư nhân phát triển bình đẳng với y tế công lập.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng cho biết: Người có thẻ bảo hiểm y tế, đến hết tháng 4/2017, đã thực hiện được giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương tại 63 tỉnh, thành phố (năm 2016 là 36/63 tỉnh/thành phố). Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế, Thông tư số 02 có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 qui định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước gồm chi phí trực tiếp và tiền lương. Việc thực hiện mức thanh toán này để bảo đảm công bằng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế.

Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc (Hải Dương) nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc (Hải Dương) nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Cùng với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế cũng đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy tắc ứng xử để giảm phiền hà cho người bệnh, tăng cường giáo dục y đức cho các y bác sỹ, nhân viên y tế… Bộ Y tế đề nghị các tỉnh phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh giá dịch vụ theo lộ trình thích hợp; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh chương trình nâng cao chất lượng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh có thẻ và không có thẻ bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, người chưa có thẻ bảo hiểm y tế nên sớm tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ về tài chính khi bị bệnh.

Điều chỉnh theo lộ trình

Theo Bộ Y tế, Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2017 nhưng không phải là đến ngày 1/6/2017 tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đều thực hiện mức giá tối đa này. Bộ Y tế sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể tại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I thuộc các Bộ, ngành quản lý. UBND cấp tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức giá và thời điểm thực hiện đối với các bệnh viện thuộc địa phương quản lý và các bệnh viện do các Bộ, ngành khác quản lý từ hạng II trở xuống.

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình từng bước, không thực hiện đồng loạt mà theo tiến độ điều chỉnh giữa các đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và thu nhập của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước đó, từ tháng 6/2017 đã có 50 bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư 02, áp dụng mức tối đa của hơn 1.900 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Từ ngày 1/8, các bệnh viện trực thuộc thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt áp dụng viện phí mới theo Thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Như vậy, Hà Nội thuộc nhóm các địa phương thực hiện việc điều chỉnh viện phí ở đợt thứ 2 trong năm 2017…/.
Thu Phương

Có thể bạn quan tâm