Thứ 5, 13/12/2018, 2:54 GMT+7
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)
14:39, 30/01/2017
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) theo nghi thức truyền thống, nhằm tái hiện lại những đội thuyền năm xưa ra đi bảo vệ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
 Hát Bả trạo ngợi ca tinh thần yêu nước của những hùng binh Hoàng Sa. 

Nghi lễ này có từ hàng trăm năm qua, vốn là lễ thức của các dòng họ có người lính Hoàng Sa, Trường Sa và dọc ven biển Quảng Ngãi tế sống, tôn vinh, ngưỡng vọng và tri ân những hùng binh Hoàng Sa đã ra đi không trở về, quên mình để bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc.

 Dâng chúc văn tại Lễ tế.

Đưa thuyền và hình nhân thế mạng tái hiện lại hình ảnh các hùng binh năm xưa, thả xuống Bến Đình, xã An Vĩnh đảo Lý Sơn.

Một nghi lễ thuộc Chánh lễ của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. 

Lễ thả thuyền lễ và hình nhân thế mạng. 


 

 
Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: