Xuất cấp hơn 7 nghìn tấn gạo cho 9 địa phương

Xuất cấp hơn 7 nghìn tấn gạo cho 9 địa phương

Ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 141/QĐ-TTg, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.315,335 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 địa phương để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Giáp Thìn và dịp giáp hạt năm 2024.

Quyết định nêu rõ: Giao Bộ Tài chính xuất cấp 5.704,365 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân dịp Tết nguyên đán cho các địa phương sau: Tỉnh Cao Bằng: 666,015 tấn; tỉnh Bình Định: 170,85 tấn; tỉnh Gia Lai: 606,675 tấn; tỉnh Nghệ An: 1.080,255 tấn; tỉnh Bạc Liêu: 483,735 tấn; tỉnh Đắk Nông: 317,85 tấn; tỉnh Ninh Thuận: 982,05 tấn; tỉnh Đắk Lắk: 920,13 tấn; tỉnh Bình Phước: 476,805 tấn.

Đồng thời, giao Bộ Tài chính xuất cấp 1.610,97 tấn gạo cho các địa phương sau để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt: Tỉnh Gia Lai: 588,375 tấn; tỉnh Đắk Nông: 315,825 tấn; tỉnh Đắk Lắk: 706,77 tấn.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bình Định, Gia Lai, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm