Xác định phạm vi vành đai biên giới tại tỉnh Kiên Giang

Xã đảo Thổ Châu - trên vùng biển đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc.
Ảnh: Nguyễn Vũ Thành Đạt

Theo đó, xác định hai đoạn vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100 m tại tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, đoạn biên giới từ mốc 304/8 tọa độ (56716 - 51364) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành đến mốc 304/6 tọa độ (57727 - 51666) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành dài 1.072 m, có chiều sâu từ 30 m đến dưới 100 m tính từ đường biên giới đến bờ Bắc sông Giang Thành.

Đoạn biên giới từ mốc 301 tọa độ (64097 - 55478) thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành đến vị trí dự kiến cắm mốc 296 thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (góc vuông, có tọa độ 64184 - 61102) dài 5.880 m, có chiều sâu từ 50 m đến dưới 100 m, tính từ đường biên giới hiện quản (kênh 79) đến bờ Bắc kênh Vĩnh Tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm xây dựng các văn bản pháp luật quy định cụ thể các hoạt động được phép trong vành đai biên giới.

Các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao căn cứ Quyết định trên để triển khai thực hiện các hoạt động chuyên ngành.
 
Phan Thu Phương
 

Đề xuất