Thứ 5, 25/04/2019, 17:37 GMT+7
Gia Lai tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
08:33, 12/07/2018
Tỉnh Gia Lai hiện có 17 huyện, thị xã, thành phố với dân số hơn 1,4 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%. Tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo thống kê của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, hiện 17 huyện, thị xã, thành phố tại Gia Lai đã có Phòng Tư pháp, tất cả các xã, phường có cán bộ công chức phụ trách công tác tư pháp. Hơn 2.100 thôn, làng, tổ dân phố trên toàn tỉnh đã ban hành hương ước, quy ước, 96% trong số này đã được phê duyệt.

Sáu tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai đã phối hợp  HĐND tỉnh triển khai gần 7000 cuộc tuyên truyền với gần 300 nghìn lượt người tham dự nhằm tuyên truyền các văn bản pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, chú trọng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực dân sự, hình sự; chính sách cho người nghèo, người có công với cách mạng và người dân tộc thiểu số...Ngoài ra, ngành Tư pháp tỉnh Gia Lai còn cấp hơn 100.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật các loại, trong đó có gần 20.000 tài liệu tiếng dân tộc thiểu số. Ngành biên soạn và phát hành gần 100.000 cuốn đặc san, sổ tay tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật đến người dân nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, tỉnh Gia Lai triển khai Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021, Đề án tăng cường vai trò người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 300 người uy tín trong cộng đồng dân cư. Qua đó, trợ giúp pháp lý được gần 400 vụ việc với gần 300 người được trợ giúp, chủ yếu là người dân tộc thiểu số.

Về lĩnh vực thi hành án dân sự, tính đến hết tháng 5/2018, tỉnh Gia Lai đã thụ lý hơn 11.600 vụ việc, tăng gần 400 vụ so với năm 2017. Các đơn thư khiếu kiện, tố cáo của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ năm ngoái nhưng tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp nhiều. Trước tình trạng này, hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành 28 quyết định giải quyết khiếu nại trong tổng số 48 đơn khiếu nại đã tiếp nhận, ban hành 4 kết luận nội dung tố cáo trong tổng số 13 đơn tố cáo.
Hồng Điệp 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: