Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ký Quy chế phối hợp công tác

Ủy ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ký Quy chế phối hợp công tác

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐDT; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội và UBDT.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ký kết Quy chế phối hợp.
Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội
và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ký kết
Quy chế phối hợp.

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐDT của Quốc hội và UBDT của Chính phủ giai đoạn 2011-2016 cho thấy, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, hai bên đã phối hợp thường xuyên và hiệu quả, cùng các Bộ, ngành Trung ương thực hiện nhiệm vụ xây dựng luật, văn bản quy phạm pháp luật và sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; phối hợp trong xây dựng Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc. Hai bên cũng đã làm tốt công tác phối hợp rà soát, đánh giá hệ thống chính sách dân tộc; giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc; công tác trả lời kiến nghị, chất vấn của cử tri tại các kỳ họp Quốc hội; các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân tộc.

Với những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp (giai đoạn 2011-2016), hai bên đã cùng thống nhất xây dựng các nội dung phối hợp trong giai đoạn tiếp theo (2016 - 2020) nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Quốc hội, Chính phủ giao về công tác dân tộc; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 dựa trên cơ sở nền tảng các nội dung, các điều của quy chế nhiệm kỳ trước tuy nhiên có bổ sung thêm một số điểm mới như: Phối hợp trong hoàn thiện bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc; phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi, cung cấp thông tin; Thường trực HĐDT và Lãnh đạo UBDT cử một đồng chí trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện quy chế; thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện quy chế, hàng năm tổ chức đánh giá và tổ chức tổng kết sau 5 năm triển khai thực hiện.

Chủ tịch HĐDT của Quốc hội nhấn mạnh thêm, ngoài việc phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt quy chế, nhất là các nội dung mới được bổ sung đi vào thực chất và khả thi, hai bên cần tập trung vào 2 nhiệm vụ lớn: Xúc tiến việc trình và thông qua Luật Dân tộc; trình dự án và triển khai thực hiện đề án “Thực hiện điều 5; khoản 5 của điều 70, Hiến pháp năm 2013: Quyết định quy định về Quốc hội và Quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước”. Đồng chí Hà Ngọc Chiến hy vọng hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện để các nội dung ký kết đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả cao.

Tán thành ý kiến phát biểu của Chủ tịch HĐDT của Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, HĐDT của Quốc hội và UBDT đã có sự phối hợp chặt chẽ, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi, nhất là việc xây dựng chính sách.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chia sẻ thêm về một số khó khăn trong việc xây dựng, ban hành chính sách dân tộc hiện nay như: Công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số chưa được như mong muốn; vùng dân tộc và miền núi còn đang gặp phải nhiều khó khăn (không gian sinh tồn bị thu hẹp, biến đổi khí hậu và thiên tai, tệ nạn xã hội và bệnh tật nguy hiểm)… Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ hơn để giải quyết những vấn đề này.

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch HĐDT của Quốc hội và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐDT của Quốc hội và UBDT giai đoạn 2016-2020.

Có thể bạn quan tâm