Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 29/8 đến 17 giờ ngày 5/9

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 29/8 đến 17 giờ ngày 5/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19. Theo đó, Bộ hướng dẫn điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng với phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 và việc tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 29/8 đến 17 giờ ngày 5/9 ảnh 1Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16/9

Lịch tuyển sinh được điều chỉnh cụ thể như sau: Các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các Sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ ngày 12/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông đợt 1; ngày 1/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 22/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông đợt 1; trước 17 giờ ngày 3/9 đối với thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2.

Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 25/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi đợt 1; trước 17 giờ ngày 4/9 đối với thí sinh tham dự đợt 2.

Các cơ sở giáo dục đại học cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo: kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có), danh sách thí sinh nhập học đã xét tuyển bằng các phương thức khác... trước ngày 29/8 đối với xét tuyển đợt 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe, chậm nhất ngày 26/8.

Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 28/8.

Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 29/8 đến 17 giờ ngày 5/9.

Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng; danh sách thí sinh nhập học do cơ sở đào tạo đã xét tuyển bằng các phương thức khác (đối với thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 và các thí sinh do dịch bệnh nhận được Giấy chứng nhận kết quả thi không đúng kế hoạch) chậm nhất ngày 8/9.

Quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh được thực hiện từ ngày 12/9 đến 17 giờ ngày 15/9 và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16/9.

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện). Các cơ sở đào taọ cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 2/10.

Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, các cơ sở đào tạo chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển, dự kiến từ ngày 3/10 đến tháng 12/2021 và báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12/2021.

Tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 được tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách như sau:

Về chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu làm căn cứ tính toán; dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, chương trình đào tạo tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 và các số liệu cần thiết khác của các địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://moet.gov.vn để các cơ sở đào tạo có căn cứ tính toán.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn các năm trước thường cao (do cơ sở đào tạo xác định và chịu trách nhiệm giải trình) và các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả 2 đợt thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; đồng thời, được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành, chương trình đào tạo này tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng (thuộc khu vực xét tuyển chủ yếu của cơ sở đào tạo).

Về phương thức tuyển sinh, xét tuyển, các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực tiễn để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp với yêu cầu của cơ sở đào tạo và tạo thuận lợi cho thí sinh, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập Trung học Phổ thông, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9/2021) và các phương thức khác (do cơ sở đào tạo quyết định và chịu trách nhiệm giải trình).

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với hai Đại học Quốc gia và các địa phương tính toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng thí sinh đặc cách. Hai Đại học Quốc gia sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.

Các cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh trước 10/8/2021; tổ chức cho thí sinh đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia, cơ sở đào tạo chủ động liên hệ và phối hợp với hai Đại học Quốc gia trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

Cơ sở đào tạo xét tuyển riêng với đối tượng thí sinh đặc cách được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trên cơ sở chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đã xác định theo hướng dẫn nói trên. Việc xét tuyển phải đảm bảo tuân thủ theo quy chế tuyển sinh hiện hành (điều kiện xét tuyển, chính sách ưu tiên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào...).

Trong trường hợp có cùng phương thức và tiêu chí xét tuyển như các đối tượng dự tuyển khác ở các đợt xét tuyển khác trong năm tuyển sinh của cơ sở đào tạo thì điều kiện trúng tuyển phải được xác định là như nhau đối với từng ngành, chương trình đào tạo.

Các cơ sở đào tạo thuộc khối an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đối với các cơ sở đào tạo có khó khăn trong việc tổ chức thi năng khiếu do điều kiện dịch bệnh, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch, phương thức tổ chức thi, số liệu cụ thể số lượng thí sinh đăng ký dự thi và đề xuất phương án để Bộ tổng hợp xem xét và hướng dẫn cụ thể.

Các Sở Giáo dục và Đào trạo chỉ đạo các điểm thu nhận hồ sơ căn cứ vào chính sách ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT và các quy định hiện hành để rà soát, thông báo cho thí sinh biết và cập nhật lại các thay đổi về ưu tiên đối tượng của thí sinh lên hệ thống.

Việt Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm