Tưng bừng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm Bình Thuận

Tưng bừng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm Bình Thuận
Đây nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Katê 2016. Nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy và gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc Chăm Bình Thuận, đồng thời tạo điểm nhấn cho lễ hội hấp dẫn khách du lịch cũng như công chúng địa phương, Lễ hội Katê 2016 còn liên tục diễn ra các hội thi, các trò chơi dân gian độc đáo, hay biểu diễn nghệ thuật dân gian...
 
Các thiếu nữ phối hợp nhịp nhàng trong nghi thức thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp Pô Sah Inư.
 Các thiếu nữ phối hợp nhịp nhàng trong nghi thức thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp Pô Sah Inư. 

Rực rỡ sắc màu trong nghi thức thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp Pô Sah Inư.
Rực rỡ sắc màu trong nghi thức thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp Pô Sah Inư. 

Biểu diễn nghệ thuật dân gian của đồng bào Chăm bên tháp Pô Sah Inư.
Biểu diễn nghệ thuật dân gian của đồng bào Chăm bên tháp Pô Sah Inư.

 

 

Nghi thức thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp Pô Sah Inư.
Nghi thức thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư lên tháp Pô Sah Inư. 


Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật làm đồ gốm tại Lễ hội Katê.
Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật làm đồ gốm tại Lễ hội Katê. 


Trình diễn dệt thổ cẩm tại Lễ hội Katê.
Trình diễn dệt thổ cẩm tại Lễ hội Katê. 

Trang phục Nữ thần Pô Sah Inư được rước lên Tháp Pô Sah Inư.
 Trang phục Nữ thần Pô Sah Inư được rước lên Tháp Pô Sah Inư.

Đông đảo đồng bào địa phương và du khách thưởng thức Nghi thức rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư được rước lên Tháp Pô Sah Inư.
 Đông đảo đồng bào địa phương và du khách thưởng thức Nghi thức rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư được rước lên Tháp Pô Sah Inư.

Có thể bạn quan tâm