Từ ngày 1/7, sẽ tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

Thu hoạch lúa giống mới, chất lượng cao tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Thu hoạch lúa giống mới, chất lượng cao tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Tổng cục Thống kê cho biết sẽ tiến hành cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ từ 0 giờ ngày 1/7/2020. Những chỉ tiêu theo thời điểm được thu thập là thông tin thực tế tại thời điểm điều tra. Thời kỳ thu thập số liệu là thông tin phát sinh trong 12 tháng trước thời điểm điều tra hoặc số chính thức năm 2019 được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra.

Từ ngày 1/7, sẽ tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 ảnh 1Thu hoạch lúa giống mới, chất lượng cao tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 sẽ sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn trực tiếp và tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.

Theo đó, phỏng vấn trực tiếp (áp dụng cho đơn vị điều tra là hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, trang trại): Điều tra viên đến từng hộ, trang trại gặp người cung cấp thông tin để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra và các tài liệu hiện có để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (áp dụng đối với hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp) và phiếu điều tra trực tuyến được thiết kế trên trang thông tin điện tử (áp dụng đối với trang trại).

Tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử (áp dụng đối với UBND xã): người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin Phiếu xã (thông thường là công chức Văn phòng - Thống kê xã) được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự điền thông tin vào phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.

Thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7/2020 và kết thúc ngày 20/7/2020.

Dự kiến, tổng hợp và công bố số liệu sơ bộ các chỉ tiêu chủ yếu vào tháng 12/2020; công bố số liệu chính thức vào tháng 3/2021.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thống kê, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/12/2009 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TCTK, về việc tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 1/7/2020 và ban hành kèm theo Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là nông nghiệp) nhằm đáp ứng ba mục đích chính sau: Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế.

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Ông Đỗ Thái Sơn, Vụ Thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản cho biết, phạm vi cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 sẽ tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là tỉnh) đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, UBND xã.

Đối tượng và đơn vị điều tra bao gồm: Lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn.

Đơn vị điều tra bao gồm: hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; trang trại và UBND xã; thông tin về nông thôn.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, nội dung cuộc điều tra tập trung vào 3 nhóm thông tin lớn sau: thông tin thực trạng sản xuất nông nghiệp và thông tin về cư dân nông thôn.

Cụ thể, số lượng đơn vị (hộ, trang trại); ngành sản xuất chính của hộ; loại trang trại; nguồn thu nhập lớn nhất của hộ; quy mô thu nhập của hộ từ sản xuất nông nghiệp. Lao động: giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn kỹ thuật, việc làm (theo hoạt động, ngành sản xuất), hình thức làm việc (tự làm; nhận tiền công, tiền lương).

Đất nông nghiệp và diện tích sản xuất nông nghiệp: Diện tích đất sử dụng theo loại đất, hiện trạng pháp lý của đất sản xuất nông nghiệp (quyền sử dụng đất, thuê, mượn); diện tích gieo trồng một số cây hằng năm chủ yếu; diện tích hiện có của một số cây lâu năm chủ yếu; diện tích cây trồng nông nghiệp được tưới tiêu chủ động; diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo loại mặt nước (mặn, lợ, ngọt), nhóm thủy sản, phương thức nuôi; số lượng gia súc, gia cầm chủ yếu…

Thông tin chuyên sâu đánh giá hoạt động sản xuất nông nghiệp của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả thông qua ba khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi trường.

Về thông tin về nông thôn gồm: số hộ, nhân khẩu; số hộ nghèo, hộ cận nghèo; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: hệ thống điện; đường giao thông; trường học, giáo dục mầm non; cơ sở vật chất văn hóa, thông tin, y tế; thông tin về các hình thức phát triển kinh tế nông thôn như: cơ sở, doanh nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối biển; kinh tế tập thể và làng nghề; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Ông Đỗ Thái Sơn cho biết thêm, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 sẽ sử dụng 4 loại phiếu điều tra: phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ; phiếu thu thập thông tin chuyên sâu về hoạt động sản xuất của hộ; phiếu thu thập thông tin về trang trại và phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã.


Thúy Hiền

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm