Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại An Giang

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc tại An Giang

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí th ư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, mô hình cà phê “doanh nhân” của An Giang thể hiện tính thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với doanh nghiệp. Từ đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào An Giang. Việc chính quyền An Giang công khai những hồ sơ trễ hẹn cũng là một điểm tốt. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu, thời gian tới An Giang cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của cá nhân phải thật cụ thể, rõ ràng về mặt nội dung, thời gian, nguồn lực thực hiện, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để dễ làm, dễ kiểm tra và dễ nhớ, dễ thực hiện. 

Việc triển khai Chỉ thị 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo t ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” phải được xem là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tuyên truyền Nghị quyết phải sâu rộng, tạo sức lan tỏa ra toàn xã hội thông qua hệ thống các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc và nhất là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, mạng xã hội… từ đó đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải gắn với việc trong sạch đội ngũ cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống tình trạng lợi ích nhóm và coi là khâu then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng. 
 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Có thể bạn quan tâm