Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở phải hướng vào nhân dân và người lao động

Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở phải hướng vào nhân dân và người lao động

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác dân chủ tại cơ sở trong năm qua đã có nhiều kết quả tích cực. Việc tổ chức tiếp dân ở địa phương, đơn vị, đối thoại giữa doanh nghiệp với người lao động được tăng cường, đem lại hiệu quả. Cải cách hành chính và các chính sách an sinh xã hội ngày càng cải thiện, tạo được niềm tin của nhân dân. 

Đồng chí Trương Thị Mai, ỦY viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 Đồng chí Trương Thị Mai, ỦY viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những vấn đề bức xúc của người dân vẫn chưa được quan tâm, giải quyết kịp thời. Việc triển khai một số dự án lớn chưa được công khai đầy đủ, nên chưa nhận được sự đồng thuận từ dân, dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài. Một số Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nội dung còn sơ sài, mang tính hình thức. Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được quy chế dân chủ, quy chế hội nghị người lao động, quy chế đối thoại, vi phạm luật bảo hiểm và những chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động./.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Trưởng ban Chỉ đạo Trương Thị Mai cho rằng, để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả, các chính sách đối với người dân phải được tăng cường, sửa đổi cho phù hợp hướng đến người dân, giải quyết các vấn đề bức xúc còn tồn đọng trong xã hội. Các doanh nghiệp phải thực sự quan tâm, coi trọng người lao động, để người lao động phát huy được quyền làm chủ; quá trình thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị phải được công khai, minh bạch. 

Có thể bạn quan tâm