Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị”

Các đại biểu cắt băng trưng bày giới thiệu về Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
Các đại biểu cắt băng trưng bày giới thiệu về Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Ngày 18/2, tại Bảo tàng Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị”.

Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị” ảnh 1Các đại biểu cắt băng trưng bày giới thiệu về Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Trưng bày giới thiệu hơn 300 hiện vật, tài liệu, hình ảnh được Bảo tàng tỉnh Nam Định và Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, sưu tầm, khai thác, lựa chọn trưng bày khoa học, thẩm mĩ, sinh động.

Phòng trưng bày giúp công chúng nhận diện đúng, đầy đủ bản chất và giá trị cốt lõi của di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ của người Việt, di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên. Bên cạnh phòng trưng bày chuyên đề còn có không gian văn hóa gồm các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, thực hành tín ngưỡng, ẩm thực, triển lãm ảnh, sách tư liệu về đất và người Thành Nam; về miền địa linh nhân kiệt Vĩnh Phúc.

Trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị” ảnh 2 Các đại biểu tham quan trưng bày giới thiệu về Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Trưng bày là cơ hội giúp các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, có thêm niềm tin, động lực, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, phồn vinh.

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian mang sắc thái nguyên thủy, có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tín ngưỡng thờ Mẫu luôn có sự gắn bó, dung hòa với các tôn giáo, tín ngưỡng khác, nương tựa, bổ sung cho nhau để cùng nhau tồn tại, phát triển và trở thành một tín ngưỡng bản địa riêng có của Việt Nam.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là tín ngưỡng dân gian đặc sắc, có sức sống lâu bền của người Việt. Thực hành của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016. Di sản văn hóa phi vật thể này được coi là “bảo tàng sống” lưu giữ bản sắc văn hóa, lịch sử của người Việt, có sự phân bố và lan tỏa ở nhiều địa phương trong cả nước như Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc…Trong đó, Nam Định là nơi khởi nguồn, trung tâm hội tụ và lan tỏa của Di sản thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ/Tứ phủ của người Việt trong tiến trình lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên cùng với Tín ngưỡng thờ Hùng Vương, Tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh là một trong ba tín ngưỡng cổ nhất vùng Bắc Bộ. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020.

Nguyễn Thảo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm