Trà Vinh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững

Gia đình chị Sơn Thị Út ở ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành(Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được Nhà nước hỗ trợ vốn vay ưu đãi để xây nhà và hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Gia đình chị Sơn Thị Út ở ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành(Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được Nhà nước hỗ trợ vốn vay ưu đãi để xây nhà và hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, từ nay đến cuối năm 2022, tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiều dự án với tổng kinh phí trên 30,5 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Trong đó, ngân sách Trung ương gần 23,8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng trên 3,5 tỷ đồng, nguồn vốn huy động khác 3,2 tỷ đồng.

Trà Vinh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững ảnh 1 Gia đình chị Sơn Thị Út ở ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành(Trà Vinh) thoát nghèo nhờ được Nhà nước hỗ trợ vốn vay ưu đãi để xây nhà và hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cụ thể, tỉnh dành trên 10,6 tỷ đồng thực hiện Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tạo sinh kế bền vững; phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo. Tỉnh dành gần 4,4 tỷ đồng thực hiện tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; gần 6,3 tỷ đồng phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ việc làm bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và trên 2 tỷ đồng thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng dành gần 3,7 tỷ đồng thực hiện Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là cấp cơ sở; thực hiện tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Trà Vinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí hơn 278 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương trên 214 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 32 tỷ đồng, số tiền còn lại là nguồn huy động hợp pháp.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, tỉnh Trà Vinh hiện còn 10.207 hộ nghèo, chiếm 3,56% so với tổng số hộ dân cư; trong đó, có 6.483 hộ nghèo dân tộc Khmer, chiếm 7,19% so với số hộ dân tộc Khmer. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 1%; tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp theo tiêu chí đo lường nghèo đa chiều tăng từ 1-1,5%.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm