Trà Vinh hỗ trợ xây dựng hơn 1.300 căn nhà cho hộ nghèo

Trà Vinh hỗ trợ xây dựng hơn 1.300 căn nhà cho hộ nghèo

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng 1.324 căn nhà ở cho đối tượng hộ nghèo năm 2022 từ nguồn vốn Quỹ An sinh xã hội và vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, hộ nghèo có người còn trong độ tuổi lao động sẽ được tỉnh hỗ trợ không hoàn lại 40 triệu đồng xây dựng nhà ở. Hộ nghèo không có người còn tuổi lao động sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở.

Qua rà soát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, địa phương có khoảng 1.550 hộ nghèo và hơn 3.400 hộ cận nghèo có nhà ở chưa bảo đảm tiêu chí “3 cứng”. Chính sách hỗ trợ nhà ở của Trung ương theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực cuối năm 2021. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà đang đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ cho địa phương nguồn kinh phí để xây dựng nhà ở mới cho khoảng 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn sửa chữa, xây dựng nhà ở mới theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Đối tượng được thụ hưởng theo chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện ngoài chính sách hỗ trợ nhà ở của Trung ương; chưa có nhà ở hoặc có nhà ở tạm bợ, có nguy cơ sập đổ nhưng không có khả năng tự cải thiện.

Ông Nguyễn Văn Út, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở tối đa 50 triệu đồng/hộ. Hộ ở khu vực nông thôn chưa có nhà ở phải có đất ở từ 50 m2 trở lên; hộ ở khu vực đô thị có đất ở tối thiểu 36 m2. Mức lãi suất vay được thực hiện theo quy định nhưng hộ nghèo, cận nghèo chỉ trả lãi ở mức 3%/năm (0,25%/ tháng); phần chênh lệch lãi suất do ngân sách tỉnh trả bù. Thời hạn trả nợ vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm, thời gian trả nợ tối đa là 10 năm.

Phúc Sơn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm