Xác định hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Khởi (ấp Cá Rô, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình). Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Khởi (ấp Cá Rô, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình). Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Xác định hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Khởi (ấp Cá Rô, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình). Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN.


Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Thông tư này nhằm hướng dẫn việc xác định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, chất lượng và việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Thông tư được áp dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm.

Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm những hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác hay cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, tiêu chí được hỗ trợ nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo phải thuộc một trong các trường hợp như: Chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc); diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, cận nghèo nhỏ hơn 8m2; chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Cùng đó, thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở cũng được sắp xếp lần lượt. Trong số đó, ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự lần lượt: hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật); hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; các hộ nghèo, cận nghèo còn lại.

Theo Bộ Xây dựng, đối với các hộ nghèo, cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự. Trước tiên là hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn.

Tiếp đến là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở. Đây là các hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Cuối cùng là hộ nghèo, cận nghèo có đông nhân khẩu.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm