Trà Vinh: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hợp tác xã phát triển sản xuất

 Mô hình trồng gấc của Hợp tác xã nông nghiệp Việt Thành (huyện Cầu Kè) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Cụ thể, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh đã hướng dẫn thủ tục cho Hợp tác xã xây dựng và môi trường Trà Vinh, Hợp tác xã nông nghiệp tài nguyên, Hợp tác xã vận tải Tân Tiến, vay tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương đã hỗ trợ cho Hợp tác xã xây dựng và môi trường Trà Vinh vay với số tiền 900 triệu đồng và từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã hỗ trợ 6 hợp tác xã khác trong tỉnh được vay 1 tỷ đồng;

Theo ông Hà Quốc Hẫm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh, trong 3 tháng đầu năm, tỉnh đã phát triển mới 2 hợp tác xã với 35 thành viên, tổng vốn điều lệ 800 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 167 Hợp tác xã đang hoạt động và 22 hợp tác xã ngưng hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 1.630 lao động.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã trong tỉnh Trà Vinh gặp nhiều khó khăn, nhất là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả (trung bình, yếu hoặc ngưng hoạt động) chiếm đến hơn 60%.

Nguyên nhân các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả phần nhiều do thiếu vốn sản xuất; quy mô hoạt động nhỏ nên việc liên kết với các công ty, doanh nghiệp gặp hạn chế; các hợp tác xã chưa mở rộng được loại hình kinh doanh, dịch vụ, chưa xây dựng được nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

Hiện tại, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã trong tỉnh. Cụ thể, đơn vị đang phối hợp cùng các sở, ngành chức năng hỗ trợ cho các hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nguồn vốn vay ưu đãi, khoa học kỹ thuật, thủ tục thuê đất xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa 123 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã …
Phúc Sơn


Đề xuất