Trà Vinh hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Trà Vinh hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Trà Vinh: Hỗ trợ hợp tác xã se chỉ tơ sơ dừa Đức Mỹ (huyện Càng Long). Ảnh: Thanh Hoà -TTXVN
Trà Vinh: Hỗ trợ hợp tác xã se chỉ tơ sơ dừa Đức Mỹ (huyện Càng Long).
Ảnh: Thanh Hoà -TTXVN

Mục tiêu của dự án là phát triển ngành nghề nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả bền vững để tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng Đề án “Phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực đến năm 2030” và hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn mua sắm công cụ, máy cơ khí và thiết bị, gồm: 7 máy se lõi lát, 5 máy chẻ nang tre-trúc-tầm vông, 4 máy phun sơn, 5 máy dệt chiếu và 4 máy hút chân không.

Tỉnh cũng hỗ trợ các cơ sở xây dựng 2 mô hình ứng dụng công nghệ cao, tham gia  hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm và hỗ trợ các cơ sở về bao bì, nhãn mác…

Hợp tác xã se chỉ tơ sơ dừa Đức Mỹ là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhờ nhận được nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước và các dự án có vốn tài trợ nước ngoài. Ảnh: Thanh Hoà- TTXVN
Hợp tác xã se chỉ tơ sơ dừa Đức Mỹ là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhờ nhận được nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước và các dự án có vốn tài trợ nước ngoài. Ảnh: Thanh Hoà- TTXVN

Theo ông Huỳnh Kíp Nổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh - đơn vị chủ đầu tư dự án, khi dự án triển khai sẽ tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh thời gian tới. Bên cạnh đó, dự án có thể tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, giúp giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống người dân nông thôn.

Thanh Hoà 

Có thể bạn quan tâm