Trà Vinh cải cách hành chính thu hút đầu tưLãnh đạo tỉnh Trà Vinh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điện gió . 
Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm chỉ đạo sở, ngành, địa phương nâng trách nhiệm người đứng đầu, kiểm tra, giám sát, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI). Các đơn vị chú trọng biện pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Địa phương cũng thực hiện nghiêm văn bản pháp luật về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, bãi bỏ thủ tục không cần thiết.

Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban. Các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp tăng điểm chỉ số thành phần nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Địa phương hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp phép và sau cấp phép đầu tư; nâng hiệu quả hoạt động khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, duy trì các buổi tiếp xúc theo mô hình  cà phê doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư. Tháng 9/2017, tỉnh thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư.

Địa phương chú trọng thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên dự án thuộc ngành nghề hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp và các dự án thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ đầu tư.

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh tích cực cải cách hành chính. Hiện có hơn 85% thủ tục được cắt giảm 1/2 thời gian so với quy định. Trong 1.687 thủ tục hành chính được rà soát có 1.445 thủ tục được rút ngắn 1/2  thời gian giải quyết so với quy định, 115 thủ tục giảm 1/3 thời gian và 39 thủ tục giảm 1/4 thời gian, 88 thủ tục không thể cắt giảm.

Các đơn vị liên quan đến chỉ số thành phần của chỉ số PCI bị giảm điểm tập trung nhiều giải pháp để khắc phục. Tuy nhiên, việc cải thiện chỉ số PCI và cải cách hành chính còn nhiều hạn chế. Ông Đồng Văn Lâm nhận định, môi trường đầu tư, kinh doanh có cải thiện nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu. Việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư sau cấp giấy chứng nhận đầu tư trên một số lĩnh vực vận còn chậm. Đối với chỉ số PCI, các chỉ số thành phần như đào tạo lao động, gia nhập thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp chưa được cải thiện nhiều.

Hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh chưa gắn kết với nhu cầu học nghề ở nông thôn và thị trường. Chính sách ưu đãi dạy nghề chủ yếu tập trung cho doanh nghiệp lớn trong khi doanh nghiệp của tỉnh đa phần là nhỏ và vừa.

Cùng với đó, các thủ tục đầu tư bị trễ hạn chiếm tỷ lệ khá cao. Chỉ tính trong 8 tháng năm 2017 trễ hơn 37% thủ tục; một số thủ tục hành chính còn nhiều đầu mối gây khó khăn cho nhà đầu tư.
Thanh Hoà 


Đề xuất