Trà Vinh bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trà Vinh bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức với 3 chuyên đề chính: Lược sử vùng đất Nam bộ của Việt Nam; Tăng cường vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Kiên Banh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh có gần 328.000 người là dân tộc Khmer, chiếm 31,5% dân số toàn tỉnh.
Việc bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, kinh nghiệm cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, tuyên truyền, phổ biến đến phật tử, đồng bào Khmer tại địa phương, giúp đồng bào hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tập trung phát triển kinh tế gia đình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo kế hoạch, từ ngày 5-8/6, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổ chức bồi dưỡng kiến thức các nội dung trên cho hơn 300 đại biểu tại các huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú. 
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm