Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hà Giang

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hà Giang
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kiểm tra thực tế việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kiểm tra thực tế việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Báo cáo với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, tỉnh Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối kết hợp của các Bộ, ngành Trung ương trong triển khai các nhiệm vụ. Qua rà soát, thống kê năm 2018 (tính đến ngày 15/11/2018), tỉnh đã nhận được 170 nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu, trong đó 54 nhiệm vụ đã hoàn thành, 116 nhiệm vụ trong hạn đang triển khai thực hiện; nhiệm vụ quá hạn chưa triển khai không có.

Trong hai năm 2017 và 2018, UBND tỉnh Hà Giang đã xây dựng, ban hành trên 20.000 văn bản để tổ chức triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả tỉnh Hà Giang cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) so sánh với năm 2010 đạt trên 14.325 tỷ đồng, tăng 6,76% so với năm 2017. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng (tăng 17%, tương đương 3,8 triệu đồng so với năm 2017). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt 2.108 tỷ đồng (tăng 9,5% so với năm 2017). Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, hoàn thành vượt chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018 toàn tỉnh công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số Hà Giang có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kiểm tra thực tế việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kiểm tra thực tế việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư được tỉnh quan tâm và chỉ đạo đúng hướng, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp được nâng cao đã tạo  thuận lợi cho các nhà đầu tư khi triển khai các dự án tại Hà Giang. Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông được nâng cao và hiệu quả hơn. Tiến trình tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt. Hà Giang đã thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thành Ban Tổ chức - Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh thành Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh; sáp nhập văn phòng các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao những thành tích mà UBND tỉnh Hà Giang đã đạt được trong hai năm qua và đề nghị, UBND tỉnh Hà Giang cần tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nỗ lực hoàn thành và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tỉnh năm 2018, đặc biệt là những nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh Hà Giang cần tiếp tục triển khai với quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đặc biệt chính quyền các cấp cần triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tính quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chuyển biến rõ nét, tích cực; sự năng động, sáng tạo và chất lượng công vụ tiếp tục được nâng lên. Tỉnh cần phát huy hiệu quả công tác cải cách hành chính, các giải pháp thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực thi công vụ; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỉnh chú trọng triển khai xây dựng các công trình trọng điểm, các dự án nông nghiệp vùng cao; rà soát, đánh giá lại công tác quản lý rừng, tài nguyên, khoáng sản, nhất là các điểm mỏ và các công trình thủy điện; đánh giá thực trạng hạ tầng giao thông và có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Chính phủ bố trí vốn cho tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện các quyết định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc ít người, giai đoạn 2017-2025. Để giải quyết cơ bản nước sinh hoạt cho nhân dân 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, tỉnh Hà Giang đề nghị Chính phủ xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng dứt điểm các hồ treo theo đề án đã được phê duyệt.

Là tỉnh miền núi có đặc điểm địa hình bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu nên việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ gặp nhiều khó khăn, hà Giang đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm đầu tư bố trí vốn để tỉnh thực hiện hoàn thành dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Việt Vinh (Hà Giang) - Nghĩa Đô (Yên Bái). Tỉnh kiến nghị Chính phủ và Trung ương xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư cho tỉnh Hà Giang để thực hiện đầu tư xây dựng các điểm trường tại các thôn bản trên địa bàn chưa được đầu tư kiên cố. Chính phủ xem xét hỗ trợ Hà Giang nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc từ IC14 Nội Bài - Lào Cai đến Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy để Hà Giang có mặt bằng sạch mời gọi các nhà đầu tư, đầu tư theo hình thức BOT.

Cùng ngày, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đi kiểm tra thực tế việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Giang.
Minh Tâm 

Có thể bạn quan tâm