Tìm kiếm ca khúc đặc sắc về đề tài dân tộc thiểu số

Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đây là cuộc thi nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sỹ tìm tòi, sáng tạo tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, phát hiện bồi dưỡng tài năng nhất là người dân tộc thiểu số và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích phong trào sáng tác nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là âm nhạc, đáp ứng yêu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy sự sáng tạo cho các nhạc sỹ, nghệ sỹ, công chúng yêu âm nhạc cả nước.

Thông qua cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật, đặc sắc với tinh thần mới và nội dung lành mạnh mang đậm bản sắc văn hóa gắn với mỗi dân tộc để cung cấp cho phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương... Cuộc thi dành cho các nhạc sỹ, nghệ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên, là công dân Việt Nam, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp. Ban tổ chức tiếp nhận và tổng hợp ca khúc dự thi từ tháng 7 đến hết ngày 31/10/2024.

Các ca khúc dự thi tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc. Tác phẩm phản ánh những thay đổi ở nông thôn miền núi trong xây dựng đời sống nông thôn mới; điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội...

Nội dung của tác phẩm phản ánh được giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu, đổi mới trong đời sống các dân tộc thiểu số, miền núi. Ban Tổ chức khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số, có sức lan truyền sâu rộng trong đời sống của đồng bào miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Mỗi tác phẩm (ca khúc) dự thi có đủ phần nhạc được thể hiện bằng bản ký âm và lời bằng tiếng Việt (đánh máy vi tính hoặc viết tay, khổ giấy A4), ghi rõ tác giả phần lời, phần nhạc (khuyến khích tác giả gửi kèm bản thu âm ca khúc định dạng file wav, mp3, đĩa CD đã thu âm ca khúc). Lời ca thể hiện bằng Tiếng Việt, nếu bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch tiếng Việt. Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất (khu vực phía Bắc và phía Nam), 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 5 giải mở rộng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc...

Thanh Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm