Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ nhậm chức. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

                       TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN PHÚC

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1954.

3. Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

4. Nơi đăng ký thường trú: phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

5. Dân tộc: Kinh. 

6. Tôn giáo: không.

7. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 10/10;

- Chuyên môn, nghiệp vụ: là cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (năm 1978);

- Ngoại ngữ: Anh văn B, Nga văn B;

8. Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ.

9. Ngày vào Đảng: 12/05/1982; ngày chính thức: 12/11/1983; 

10. Là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI và XII;

Là Uỷ viên Bộ Chính trị các khóa XI và XII

11. Là đại biểu Quốc hội khóa XI và XIII.

12. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999-2004 và 2004 -2011. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

-1966 - 1968: Lên Chiến khu cách mạng, được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo

-1968 - 1972: Học phổ thông; Bí thư Đoàn trường cấp III.

-1973 - 1978: Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Bí thư Chi đoàn.

-1978 - 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

-1979 - 1993: Chuyên viên; Phó Văn phòng; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Đảng ủy viên Đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 1 và khóa 2. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính quốc gia. 

- 1993- 1996: Giám đốc Sở Du lịch, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng khóa 15 và khóa 16. Học lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Xinh-ga-po. 

- 1997 - 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17 và khóa 18; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6; kiêm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. 

- 2001- 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 18; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa 6; Đại biểu Quốc hội khóa XI; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI. Kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. 

- 2004- 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19; Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam khóa 7; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI. 

- 3/2006 - 5/2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

- 6/2006- 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khoá XI. 

- 8/2007- 01/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 

- 01/2011 - 7/2011: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI); Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

- 8/2011 - đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI và khóa XII); Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ; Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương… 

-Ngày 07/4/2016 : tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ./. 

Có thể bạn quan tâm