Thừa Thiên - Huế: Điện Voi Ré xuống cấp nghiêm trọng

Điện Voi Ré là nơi tôn vinh loài voi và là chứng tích một thời của đội Kinh tượng nhà Nguyễn, là một di tích độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Tuy nhiên, điện Voi Ré hiện đang nằm trong cảnh hoang phế và xuống cấp nghiên trọng, nhiều hạng mục có nguy cơ sụp đổ, chỉ được chống đỡ một cách khá tạm bợ.
 
Miếu Long Châu nằm ở trung tâm của điện Voi Ré.

 Miếu Long Châu nằm ở trung tâm của điện Voi Ré. 

Công chính vào điện Voi Ré.

 Công chính vào điện Voi Ré.

Bức bình phong phía trước sân miếu, hai bên là hai cổng dẫn vào bên trong miếu Long Châu.

Miếu Long Châu nằm ở trung tâm của điện Voi Ré.

 Miếu thờ thần vị voi trong điện Voi Ré đã xuống cấp. 

Miếu thờ thần vị voi trong điện Voi Ré.


 

 

Đề xuất