Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi Lễ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ kiến tạo đặc biệt quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân. Theo Thủ tướng, những nguyên tắc cơ bản, hay giá trị của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam – nền tảng, sức sống của văn hóa doanh nghiệp bao gồm: Liêm chính, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy hay trách nhiệm môi trường …

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Cho rằng, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh lành mạnh tiên tiến, phù hợp với các xu thế của thời đại chính là chiếc cầu nối hữu hiệu nhất để hòa nhập, hội nhập khu vực và thế giới, Thủ tướng nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là hình ảnh doanh nghiệp mà còn là hình ảnh quốc gia. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chúng ta phải khuyến khích áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức trong làm ăn kinh tế, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh ngiệp Việt Nam với Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Chương trình hợp tác giữa Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh ngiệp Việt Nam với Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” với 5 nội dung xoay quanh các vấn đề: Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Làm lành mạnh môi trường kinh doanh và nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực. Cuộc vận động còn nằm tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác chính trị – tư tưởng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá và thu hút sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Cũng tại lễ phát động Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết với Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm khuyến khích việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”./. 

Có thể bạn quan tâm