Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tới Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tới Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội, sáng 26/10/2016. Ảnh: TTXVN

Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội, sáng 26/10/2016. Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Somdy Douangdy (Xổm-đi Đuông-đi), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Souphanh Keomixay (Xụ-phăn Kẹo-mi-xay), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư; Khemmani Pholsena (Khểm-mạ-ni Phôn-xể-na), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bounchanh Sinthavong (Bun-chăn Xỉn-tha-vông), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; Sengdeuan Lachanthaboun (Xẻng-đườn Lạ-chăn-tha-bun), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; Khammany Inthilath (Khăm-ma-ny In-thi-lạt), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ; Souvone Leuangbounmy (Xụ-von Lương-bun-my), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Khamphao Ernthavanh (Khăm-phao Ơn-tha-văn), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Sinthavong Sayakone (Xỉn-tha-vông Xay-nha-con), Thứ trưởng Bộ Công an; Syphouk Vongphakdy (Xỉ-phúc Vông-phắc-đi), Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thongsavanh Phomvihan (Thong-xa-vẳn Phôm-vi-hản), Đại sứ Lào tại Việt Nam; Khampheuy Keokinnaly (Khăm-phởi Kẹo-kin-na-ly), Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam; Malaythong Kommasith (Ma-lay-thoong Côm-ma-xít), Thứ trưởng, Thư ký Thủ tướng.

Tại kỳ họp này, hai bên tiếp tục khẳng định ưu tiên trong chính sách đối ngoại là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước, thống nhất chỉ đạo triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trong thời gian tới..

Có thể bạn quan tâm