Thông cáo báo chí số 23, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 20/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi mốt của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

vna_potal_ky_hop_thu_7_quoc_hoi_khoa_xv_quoc_hoi_thao_luan_ve_quy_hoach_thu_do_ha_noi_thoi_ky_2021-2030_tam_nhin_den_nam_2050_va_do_an_dieu_chinh_tong_7439833.jpg
Toàn cảnh phiên họp sáng 20/6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Buổi sáng, từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 15: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường xem video clip về Quy hoạch Thủ đô; sau đó, Quốc hội thảo luận về: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tại phiên thảo luận đã có 04 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất việc xây dựng Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô là 2 nhiệm vụ quy hoạch rất quan trọng để định hướng phát triển Thủ đô trước mắt và lâu dài; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện hai nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát để bảo đảm hai nhiệm vụ quy hoạch tuân thủ Luật Quy hoạch, phù hợp với chủ trương của Đảng, có tầm nhìn mới, tư duy mới, tạo ra cơ hội mới, giá trị mới trong phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại cả trước mắt và lâu dài; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, mâu thuẫn giữa hai nhiệm vụ quy hoạch với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành, tương thích với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); rà soát, hoàn thiện thêm các nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực thực hiện, danh mục dự án, thứ tự ưu tiên, tính thống nhất, đồng bộ của số liệu, hồ sơ, tài liệu trong hai nhiệm vụ quy hoạch. Đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá thêm về các yếu tố, điều kiện đặc thù phát triển Thủ đô Hà Nội; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và nước thải đô thị, tính đồng bộ giữa các phương thức vận tải; những bất cập, hạn chế gây ra các điểm tắc nghẽn và việc thực hiện các quy hoạch thời kỳ trước; cụ thể hơn mục tiêu phát triển; nghiên cứu, hoàn thiện về ngành quan trọng tương ứng với các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển. Đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện một số nội dung về thực trạng, dự báo, dự kiến phát triển, thời kỳ, tầm nhìn, mục tiêu phát triển các chương trình, dự án đột phá trọng tâm của thời kỳ quy hoạch.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

vna_potal_ky_hop_thu_7_quoc_hoi_khoa_xv_quoc_hoi_thao_luan_ve_quy_hoach_thu_do_ha_noi_thoi_ky_2021-2030_tam_nhin_den_nam_2050_va_do_an_dieu_chinh_tong_7439843.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình làm rõ ý kiến của Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Từ 09 giờ 15: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các nội dung: (1) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; (2) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; (3) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Địa chất và khoáng sản; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Địa chất và khoáng sản.

vna_potal_ky_hop_thu_7_quoc_hoi_khoa_xv_quoc_hoi_nghe_cac_to_trinh_va_thao_luan_o_to_ve_du_an_luat_quy_hoach_do_thi_va_quy_hoach_nong_thon_va_du_an_lu_7440549.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày Tờ trình về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Địa chất và khoáng sản; Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Thứ Sáu, ngày 21/6/2024, Sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua: Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025, Luật Lưu trữ (sửa đổi); sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; Chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm