Thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Cụ thể, thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên trên cơ sở toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và 9.108 người của xã Mỹ Đức.

Địa giới hành chính phường Mỹ Đức: Đông giáp Campuchia và phường Đông Hồ; Tây giáp Vịnh Thái Lan; Nam giáp các phường Bình San, Đông Hồ và Pháo Đài; Bắc giáp Campuchia.

Diễu hành trên các tuyến đường tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên.

Địa giới hành chính thành phố Hà Tiên: Đông giáp huyện Giang Thành; Tây giáp Vịnh Thái Lan; Nam giáp huyện Kiên Lương; Bắc giáp Campuchia.

Thành phố Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Bình San, Đông Hồ, Mỹ Đức, Pháo Đài, Tô Châu và 2 xã: Thuận Yên, Tiên Hải.

Tỉnh Kiên Giang hiện có 15 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 13 huyện và 2 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 16 phường và 12 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018.
TTXVN

 

Đề xuất