Thanh Hóa bảo đảm an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 27/2, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024.

vna_potal_thanh_hoa_so_ket_5_nam_thuc_hien_ngay_bien_phong_toan_dan_7244730.jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024. Ảnh TTXVN phát

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 nêu rõ, để xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới; xã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng về đảm bảo an ninh biên giới, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Xác định vai trò, vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và đối ngoại của khu vực biên giới, vùng biển, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực hướng về biên giới để củng cố tiềm lực mọi mặt. Tỉnh đã ưu tiên phân bổ, đầu tư ngân sách Trung ương và địa phương hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng địa bàn biên giới, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, bến cảng..., tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng tuyến biên giới biển cơ bản đồng bộ, hiện đại; tuyến biên giới đất liền có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Các trục quốc lộ, tỉnh lộ lên biên giới, liên huyện, xã, bản, đường tuần tra biên giới được đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng. 100% xã có điện lưới quốc gia. Dịch vụ di động đã phủ sóng hơn 92% bản, khu dân cư, đảm bảo nhu cầu xem truyền hình của người dân. 100% số xã được nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và lắp đặt internet. Trụ sở trung tâm y tế xã, huyện, trường học được đầu tư xây dựng kiên cố... Hạ tầng thương mại, dịch vụ biên giới được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

vna_potal_thanh_hoa_so_ket_5_nam_thuc_hien_ngay_bien_phong_toan_dan_7244731.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh TTXVN phát

Trong giai đoạn 2019-2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cùng với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; việc tổ chức thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và đạt được những kết quả tích cực.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới ngày được nâng lên, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững, ổn định; các phong trào của quần chúng nhân dân đã và đang thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp làm nền tảng vững chắc trong xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân. Ngày 3/3 hằng năm đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát biểu, thảo luận để đánh giá đúng kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, đoàn thể trong thực hiện các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân thời gian qua. Trên cơ sở đó, Hội nghị đề ra những mục tiêu, nội dung, chương trình, giải pháp thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới…

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm