Thái Nguyên tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép

Thái Nguyên tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép

Thái Nguyên là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với trên 200 điểm mỏ, gồm nhiều loại khoáng sản như: Vonfram, than, sắt, thiếc, chì, kẽm... Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản từng bước được chấn chỉnh, dần đi vào nền nếp, nạn khai thác khoáng sản trái phép cơ bản được ngăn chặn…

Thái Nguyên tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép ảnh 1 Công nhân Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials vận hành dây chuyền chế biến khoáng sản. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Giai đoạn từ nay đến năm 2025, Thái Nguyên tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà Nước về tài nguyên khoáng sản; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và cộng đồng dân cư về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu này, Thái Nguyên yêu cầu các cấp, ngành phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tập trung vào công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản của các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, nêu bật trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, việc thực hiện ký cam kết, chấp hành các chỉ định theo giấy phép khai thác, quy định pháp luật về khoáng sản của doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành tuân thủ thiết kế mỏ, công suất khai thác và việc chấp hành nghĩa vụ tài chính đối với mỏ được cấp phép trong kỳ hạn...

Thái Nguyên tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý khoáng sản của tỉnh và các huyện có nhiều khoáng sản; tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm đến từng thành viên... Tại các huyện, thành phố, thị xã có ít khoáng sản, tỉnh vẫn yêu cầu thành lập Tổ công tác liên ngành quản lý khoáng sản. Các địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực giáp ranh giữa Thái Nguyên với các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội; thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giải pháp trong phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Hằng năm, ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch bố trí đủ kinh phí đảm bảo cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, trong đó có hoạt động của Ban Chỉ đạo, Đội kiểm tra liên ngành, Tổ công tác các cấp.

Các đội kiểm tra, kiểm soát liên ngành về khoáng sản cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra liên ngành, tăng cường hoạt động kiểm tra đột xuất khu vực thường để xảy ra khai thác trái phép, đặc biệt là hoạt động khai thác đất san lấp, xử lý nghiêm hành vi phạm.

Thái Nguyên tổ chức ký cam kết về trách nhiệm trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, giữa trưởng xóm với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết để kiểm điểm trách nhiệm theo các nội dung đã ký kết...

Thái Nguyên tập trung ngăn chặn tình trạng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép ảnh 2 Một góc mỏ Núi Pháo của Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Theo báo cáo đánh giá mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Nguyên là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với trên 200 điểm mỏ, gồm nhiều loại khoáng sản như: Vonfram, than, sắt, thiếc, chì, kẽm... Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có một số loại kháng sản có trữ lượng lớn như: vonfram đa kim trữ lượng khoảng 110 triệu tấn (lớn thứ hai thế giới) ở khu vực Núi Pháo (huyện Đại Từ); than trữ lượng khoảng 90 triệu tấn (đứng thứ hai cả nước) tập trung ở các mỏ Núi Hồng, Làng Cẩm (huyện Đại Từ), Phấn Mễ (huyện Phú Lương), Khánh Hòa (thành phố Thái Nguyên); quặng sắt trữ lượng khoảng 50 triệu tấn tập trung chủ yếu tại Trại Cau (huyện Đồng Hỷ)…

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản từng bước được chấn chỉnh, dần đi vào nền nếp, nạn khai thác khoáng sản trái phép cơ bản được ngăn chặn. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản được giữ vững và ổn định... Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản vẫn còn một số tồn tại, nhất là tình trạng khai thác khoáng sản (cát, sỏi, đất san lấp...) trái phép ở một số địa phương như: Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công... chưa được xử lý dứt điểm.

Hoàng Thảo Nguyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm