Tết của người Mông nơi rẻo cao Điện Biên

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin giới thiệu một số hình ảnh đón Tết của đồng bào Mông nơi rẻo cao ở Điện Biên

Trẻ em chơi tu lu trong ngày Tết

 

Ném pao là trò chơi đậm đà bản sắc dân tộc Mông trong những ngày TếtTrẻ em chơi tu lu

 

Giã bánh giầy trong ngày Tết

 

Mọi người trong gia đình cùng gói bánh giầy

 

 Nghi thức cúng trong ngày Tết của người Mông

 

Nghi thức cúng trong ngày Tết của người Mông

 


Đề xuất