Rừng tái sinh trở lại trên vùng đất lở mũi Cà Mau

Nhằm  khắc  phục thực  trạng  này,  tỉnh Cà Mau đã đầu tư 811 tỷ  đồng,  chủ  yếu  là ngân sách địa phương để triển khai xây dựng vàđưa vào sử dụng 20 km đê chắn sóng biển bị sạt lở; thi công gần 6,7 km kè bê tông kiên cố, kè rọ đá, kè tường mềm  giảm  sóng…  ở hai  bờ phía  Đông  và Tây của Mũi Cà Mau. 
 
Một góc rừng ngập mặn vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhìn từ tên cao

Ngoài  ra,  tỉnh  cũng phát  động  người  dân trồng  mới  gần  1.300 ha rừng phòng hộ ở các bãi bồi. Nhờ vậy, nhiều tuyến  đường  giao thông, nhà hàng, công trình  văn  hóa  như: Nhà  hàng  Công  đoàn Đất  Mũi,  Mốc  tọa  độ Quốc  gia,  biểu  tượng Mũi Cà Mau… đã được bảo vệ an toàn. 

Kè chống xói mòn, sạt lở tại xã khánh Bình Tây, huyện Trần văn Thời

Dù  còn  đối  mặt  với sạt  lở,  kinh  phí  ngân sách  còn  khó  khăn nhưng  với  tinh  thần vượt khó, tỉnh Cà Mau bảo  vệ  an  toàn  Mũi Cà Mau.  Nhờ  những tuyến  đê,  kè  chắn sóng,  rừng  và  bãi  bồi ở  đây  lại  bắt  đầu  lấn biển, từng bước tái tạo lại  vùng  đất  tận  cùng của Tổ quốc.

Nhờ những tuyến đê, kè chắn sóng, rừng và bãi bồi lại bắt đầu lấn biển

Tỉnh Cà Mau đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu là ngân sách địa phương để triển khai xây dựng đê, kè chắn sóng

Một vạt rừng phòng hộ ở huyện Trần văn Thời đang đứng trước nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi

Khách du lịch tham quan Mũi Cà Mau

Nhiều tuyến đường giao thông, nhiều công trình văn hóa, nhà hàng... nhờ có kè chắn sóng đã được bảo vệ an toàn

 
Đề xuất