Ra mắt mô hình “Điểm sáng biên giới” tại Lào Cai

Ra mắt mô hình “Điểm sáng biên giới” tại Lào Cai

Trong hai ngày 24 - 25/11, tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Bát Xát ra quân hỗ trợ người dân xã biên giới A Mú Sung xây dựng nông thôn mới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ của các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện, cùng với 150 cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã cùng tham gia giúp đỡ thôn Lũng Pô làm đường bê tông vào nhà văn hóa, đổ sân bê tông nhà văn hóa. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ toàn bộ vật liệu xây dựng. Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ hệ thống đèn thắp sáng ngoài trời.

Dịp này, Hội Nông dân phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai ra mắt mô hình “Điểm sáng biên giới”...Thực hiện mô hình “Điểm sáng biên giới”, nhiều công trình như đường bê tông vào nhà văn hóa và sân nhà văn hóa, hệ thống đèn năng lượng thắp sáng nhà văn hóa thôn Lũng Pô cũng được đầu tư xây dựng.
 
Đây sẽ là những trung tâm sinh hoạt, học tập của nhân dân trong thôn, giúp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Hồng Ninh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm