Quảng Ngãi hỗ trợ gần 8 tỷ đồng trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn

Nhân giống cây Giổi ăn hạt ăn hạt để phục vụ trồng rừng gỗ lớn.
Ảnh: Nguyễn Đình Nam - TTXVN

Theo đó, giai đoạn 2019- 2020, dự án hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn với diện tích 507 ha. Phương thức thực hiện quy trình tỉa thưa điều chỉnh mật độ, kéo dài thời gian nuôi dưỡng rừng và sẽ được khai thác sau 10 năm tuổi đối với cây mọc nhanh.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ kinh phí thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chuyển hóa rừng với mức 5 triệu đồng/ha; hỗ trợ tiền bảo vệ rừng khoảng 300.000 đồng/ha/năm trong thời kỳ chuyển hóa. Dự án cũng hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý hiếm với quy mô 70.000 cây (giai đoạn 2019- 2020) với mức hỗ trợ 40.000 đồng/cây. Đồng thời, sử dụng 10% số tiền hỗ trợ để chuẩn bị cây giống theo kế hoạch năm và cấp đủ tiền còn lại sau khi nghiệm thu.

Chủ rừng tham gia dự án được vay bình quân 15 triệu đồng/ha với lãi suất bình quân 10%/năm. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 8,8%/năm, chủ rừng chịu 1,2%/năm.

Dự án được triển khai trên địa bàn các huyện: Sơn Hà, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Sơn Tây; giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Vĩnh Trọng


Đề xuất