Phát triển văn hóa đọc trong trẻ em nông thôn, miền núi ở Thanh Hóa

Tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng tình trạng “đói sách” tại các trường học ở nông thôn và miền núi đã diễn ra trong nhiều năm. Nhiều học sinh ở nông thôn và miền núi hầu như không có thói quen đọc sách và cũng không có nhiều sách để đọc ngoài sách giáo khoa. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do thu nhập của nhiều gia đình ở miền núi, nông thôn còn thấp, cha mẹ học sinh không có thói quen đọc sách; học sinh chịu sức ép do phải học tập quá nhiều; không có các hiệu sách đến cấp xã; hệ thống thư viện nhà trường và điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động yếu kém, hầu hết học sinh không được mượn sách từ thư viện nhà trường đưa về nhà.

Ông Phạm Thế Khang, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho biết: Tại Thanh Hóa có hàng nghìn thư viện công cộng cấp huyện, xã và trường học chưa được cải thiện nguồn kinh phí bổ sung sách. Điều này đã hạn chế nhu cầu đưa sách về miền núi và nông thôn...

Trong năm 2017, những người thực hiện dự án Tủ sách Lam Sơn sẽ trao tặng khoảng 2.000 tủ sách cho các lớp học miền núi và nông thôn Thanh Hóa. Đến năm 2020, dự án Tủ sách Lam Sơn sẽ xây dựng 9.952 tủ sách cho 724 trường tiểu học với tổng trị giá 24,9 tỷ đồng. Các tủ sách sẽ góp phần khơi gợi và phát triển đam mê đọc sách, hình thành và duy trì thói quen chủ động đọc, học và tìm tòi tri thức, từ đó hoàn thiện nhân cách và hình thành chí hướng lập thân, lập nghiệp của các em học sinh trong tương lai.

Dự án Tủ sách Lam Sơn được khởi động ngày 17/10/2016, do những người con xứ Thanh cùng nhiều tập thể, cá nhân trong cả nước hỗ trợ; đến nay những người thực hiện dự án Tủ sách Lam Sơn đã trao tặng 403 tủ sách cho nhiều trường học ở các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Đông Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Thời gian tới, các thành viên tham gia dự án sẽ tiếp tục trao tặng tủ sách tại các huyện như Bá Thước, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Quảng Xương, Yên Định, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc... thuộc tỉnh Thanh Hóa./.
Trịnh Duy Hưng

Đề xuất