Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 7286/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phan bo ke hoach dau tu von tu nguon Chuong trinh phuc hoi va phat trien kinh te - xa hoi hinh anh 1Sáng 11/10/2022, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 16, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ danh mục dự án đã được Chính phủ tổng hợp từ đề xuất của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 được bổ sung, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, bảo đảm đúng quy định.

Cùng với đó, tổng hợp phương án phân bổ, giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, danh mục, mức vốn bố trí của từng nhiệm vụ, dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 20/10/2022.

Đối với danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc bí mật nhà nước, đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được bổ sung đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu của dự án, mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra việc phân bổ và thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các dự án được bổ sung kế hoạch năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định, không thực hiện thanh toán cho các dự án nằm ngoài danh mục dự án đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 09/8/2022 và số 18/TTr-CP ngày 09/8/2022.

Thúy Hiền

Tin liên quan

Sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.


Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022

Tại Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành, Quốc hội quyết nghị: Tổng số thu ngân sách Trung ương là 739.132 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.087.032 tỷ đồng, trong đó dự toán 359.982 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.Đề xuất