Ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Theo Tờ trình tại Quốc hội, nhân sự giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII gồm: Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chú mừng hai Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh; Phương Hoa- TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chú mừng hai Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh; Phương Hoa- TTXVN

Nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII gồm: Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

Kết quả kiểm phiếu như sau: 

Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII với 459 phiếu đồng ý, bằng 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội. 

Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 433 phiếu đồng ý, bằng 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Với 90,49% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo nghị quyết này, ông Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển làm Phó Chủ tịch Quốc hội ngay khi Quốc hội khóa XIII thông qua nghị quyết. 

Kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII như sau: 

Ông Hà Ngọc Chiến: 467 phiếu đồng ý

Ông Võ Trọng Việt: 450 phiếu đồng ý

Ông Trần Văn Túy: 459 phiếu đồng ý

Ông Nguyễn Đức Hải: 436 phiếu đồng ý

Bà Lê Thị Nga: 408 phiếu đồng ý

Bà Nguyễn Thúy Anh: 321 phiếu đồng ý

Bà Nguyễn Thanh Hải: 295 phiếu đồng ý 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao bó hoa tươi thắm tặng hai Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ảnh; Phương Hoa- TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao bó hoa tươi thắm tặng hai Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ảnh; Phương Hoa- TTXVN

Ngay sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Với 84,62% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Căn cứ nội quy kỳ họp, các ông Hà Ngọc Chiến, Võ Trọng Việt, Trần Văn Túy, Nguyễn Đức Hải và bà Lê Thị Nga, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thanh Hải là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết. 

Có thể bạn quan tâm