Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ

Sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số phường Minh Nông, thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 9 xã.

Thị xã Phú Thọ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Thanh Minh, phường Hùng Vương, phường Phong Châu. Sau khi sắp xếp, thị xã Phú Thọ có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 5 xã.

Huyện Hạ Hòa điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Đan Thượng, xã Hiền Lương, xã Xuân Áng, xã Vĩnh Chân, xã Vĩnh Châu, xã Yên Kỳ; thành lập xã Tứ Hiệp. Sau khi sắp xếp, huyện Hạ Hòa có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

Huyện Thanh Ba điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Hanh Cù, Mạn Lạn, xã Hoàng Cương; thành lập xã Quảng Yên. Sau khi sắp xếp, huyện Thanh Ba có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Cẩm Khê thành lập xã Minh Tân, thị trấn Cẩm Khê, xã Hùng Việt. Sau khi sắp xếp, huyện Cẩm Khê có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 1 thị trấn.

Huyện Tam Nông thành lập xã Dân Quyền, xã Lam Sơn, xã Vạn Xuân, xã Bắc Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Tam Nông có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.

Huyện Đoan Hùng thành lập xã Hùng Xuyên, xã Hợp Nhất, xã Phú Lâm. Sau khi sắp xếp, huyện Đoan Hùng có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn.

Huyện Thanh Thủy thành lập xã Đồng Trung; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Tu Vũ. Sau khi sắp xếp, huyện Thanh Thủy có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Huyện Phù Ninh sau khi thành lập xã Bình Phú có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lâm Thao sau khi thành lập xã Phùng Nguyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 2 thị trấn.

Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành (1/1/2020), tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 225 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn.
 
TTXVN

Đề xuất