Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính ở các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang

Bến Tre: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre.

Thành phố Bến Tre thành lập phường An Hội; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Mỹ Thành, xã Bình Phú. Sau khi sắp xếp, thành phố Bến Tre có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường và 6 xã.

Huyện Châu Thành điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Giao Hòa, xã Giao Long. Sau khi sắp xếp, huyện Châu Thành có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Huyện Ba Tri sau khi thành lập xã Phước Ngãi có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 1 thị trấn.

Huyện Giồng Trôm sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phong Mỹ, xã Phong Nẫm có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Huyện Mỏ Cày Nam sau khi thành lập xã Bình Khánh có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Kể từ ngày có hiệu lực thi hành 1/2/2020,tỉnh Bến Tre có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện và 1 thành phố; 157 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 xã, 8 phường và 7 thị trấn.

Vĩnh Long: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 860/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Chánh Hội, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.

Sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Thành Đông, xã Tân Quới, xã Thành Đông, xã Thành Lợi; xã Tân Thành, huyện Bình Tân có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Thành phố Vĩnh Long thành lập 4 phường: Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội. Sau khi thành lập 4 phường, thành phố Vĩnh Long có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 107 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 87 xã, 14 phường và 6 thị trấn.

Hậu Giang: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 869/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang.

Huyện Châu Thành điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phú An, thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Thạnh. Sau khi sắp xếp, huyện Châu Thành có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 2 thị trấn.

Phường Hiệp Lợi thuộc thị xã Ngã Bảy được thành lập mới trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Hiệp Lợi. Thành phố Ngã Bảy thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Ngã Bảy. Sau khi thành lập, thành phố Ngã Bảy có 6 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 2 xã.

Tòa án nhân dân thành phố Ngã Bảy được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy thành lập trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Bảy.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 huyện, 2 thành phố và 1 thị xã; 75 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Tiền Giang: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 870/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tiền Giang.

Huyện Tân Phước điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Mỹ Phước, thị trấn Mỹ Phước. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Phước có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 172 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 143 xã, 22 phường và 7 thị trấn.
PV

Đề xuất