Nghệ An tìm giải pháp phát triển du lịch cộng đồng

Du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khi tham gia du lịch cộng đồng tại Con Cuông. Ảnh: baonghean.vn

Giải pháp được tỉnh đề ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá với nhiều hình thức phong phú, đa dạng về các sản phẩm du lịch cộng đồng. Ngành du lịch tỉnh cũng tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng các ấn phẩm quảng bá du lịch, trong đó gắn điểm đến du lịch cộng đồng với các điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh. Tỉnh đề nghị các địa phương trên địa bàn căn cứ tiềm năng, thực tế để đăng ký nhu cầu phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Tại Nghệ An, kinh doanh du lịch cộng đồng đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận. Đó là lượng khách du lịch ước tính bình quân gần 20.000 lượt/năm, bước đầu cải thiện đời sống và thu nhập cho một số hộ dân. Từ khi làm du lịch cộng đồng, người dân tại địa phương cũng đã thay đổi nhiều về nhận thức, giữ gìn cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm; phát huy được nhiều nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc vùng quê.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các địa phương, hàng năm lượng khách đến các điểm du lịch cộng đồng trong tỉnh ít, doanh thu về du lịch không nhiều; số huyện đang triển khai loại hình du lịch này còn thấp so với tiềm năng trong tỉnh, chưa có quy hoạch, quản lý cụ thể, chủ yếu hoạt động dưới dạng tự phát.

Tại Nghệ An đang có một thực tế là tài nguyên du lịch nhiều, nhưng việc phát triển du lịch cộng đồng chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, thiếu sự đầu tư; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu các sản phẩm thực sự mới lạ, hấp dẫn. Mặt khác, chất lượng dịch vụ hạn chế, cơ sở hạ tầng du lịch yếu kém, nguồn nhân lực du lịch thiếu và yếu; sự phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương trong quản lý, phát triển du lịch thiếu chặt chẽ, không đồng bộ. Việc thu hút đầu tư và hỗ trợ tài chính cho du lịch cộng đồng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Tại một số địa phương có phát triển mô hình du lịch cộng đồng, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào các hoạt động nông nghiệp, vì vậy rất nhiều hộ gia đình có nhu cầu và mong muốn tham gia hoạt động du lịch cộng đồng nhưng không có đủ nguồn lực, kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất.

Hiện nay, cùng với thực hiện các giải pháp phát triển hiệu quả du lịch cộng đồng, tỉnh Nghệ An cũng tạo điều kiện cho các địa phương phát triển các mô hình du lịch mới. Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”, huyện Nam Đàn đã tiến hành khảo sát, đánh giá, lựa chọn một số hộ gia đình có tiềm năng để tham gia xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và đã chọn được 4 xóm định hướng phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Nhật

Đề xuất