Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu
Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu ảnh 1
Các nghệ nhân và diễn viên tham gia Lễ hội đường phố.
Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu ảnh 2
Các nghệ nhân và diễn viên tham gia Lễ hội đường phố.
Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu ảnh 3
Điệu múa xòe vui hội.

Có thể bạn quan tâm