Mùa vàng trên vùng cao Mù Cang Chải

Bản Lìm Thái dưới thung lung Cao Phạ (Mù Cang Chải). Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

 Ruộng bậc thang Ngôi Sao tại xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải).
Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Vẻ đẹp Đồi Mâm Xôi tại xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải). Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Vẻ đẹp ruộng bậc thang Dế Xu Phình. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Bản Lìm Thái dưới thung lung Cao Phạ (Mù Cang Chải). Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Việt Dũng
 

 

Đề xuất