Miễn phí kiểm dịch thực vật quả vải xuất khẩu bằng hàng không

Huyện Thanh Hà (Hải Dương) hiện có gần 4.000 ha vải thiều, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 3.800 ha, năng suất chính vụ ước đạt 70 tạ/ha.
Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu thực hiện ngay không thu phí, lệ phí kiểm dịch thực vật đối với các lô quả vải tươi xuất khẩu bằng đường hàng không. Cục Bảo vệ thực vật cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc bố trí nhân lực, trang thiết bị làm thủ tục kiểm dịch thực vật nhanh nhất cho các lô quả vải tươi xuất khẩu, bao gồm cả làm ngoài giờ và ngày nghỉ, ngày lễ.
Theo ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, tình hình xuất khẩu vải sang các thị trường mới mở đang diễn ra khá tốt và được các thị trường đánh giá cao. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang Australia được gần 20 tấn vải, Mỹ khoảng 4 tấn, Pháp khoảng 4 tấn… và sang nhiều thị trường khác như Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Anh, Đức… So với thị trường lớn là Trung Quốc (đã xuất khẩu được khoảng trên 50.000 tấn), sản lượng vải sang các thị trường mới tuy ít nhưng có ý nghĩa rất lớn bởi chất lượng vải Việt Nam đã đáp ứng được các thị trường khó tính. Từ đây sẽ tạo điều kiện tốt cho quả vải Việt Nam mở rộng ra các thị trường khác.

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) bán tại Paris (Cộng hòa Pháp).
Ảnh: Bích Hà - TTXVN

Ông Hoàng Trung cũng cho biết, nhờ đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu nên giá vải không những ổn định và có xu hướng tăng ngay cả khi vải vào chính vụ. Điều này cũng góp phần tạo động lực cho nông dân mở rộng sản xuất theo quy chuẩn cao hơn trong những vụ vải tới.

Đề xuất