Long An tập trung phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách

Long An tập trung phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách

Tỉnh Long An vừa ban hành chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân, xóa nhà tạm bợ, chương trình tập trung phát triển nhà ở cho các hộ có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.

Long An tập trung phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách ảnh 1Căn nhà còn thơm mùi vôi mới tại ấp 4, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh (Long An) dành tặng cho gia đình liệt sĩ Võ Văn Kính - hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: An Kỳ/baolongan.vn

Theo đó, Long An phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 565 hộ người có công với cách mạng với tổng kinh phí khoảng 22 tỷ đồng; 164 hộ nghèo với tổng diện tích hơn 6.500 m2. Tỉnh xây dựng khoảng 194.000 m2 nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 40% công nhân khó khăn; xây dựng hơn 7.100 m2 nhà ở công vụ cho giáo viên, 6.200 m2 nhà ở cho sinh viên; xây dựng khoảng 7.100 căn tương ứng với diện tích khoảng 500.000 m2 nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách khác.

Mục tiêu chung đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân của tỉnh Long An đạt 31 m2/người; tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên khoảng 65%, xóa nhà tạm, đơn sơ. Đến năm 2030, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở. Tỉnh tập trung nguồn lực hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho công nhân và sinh viên, người thu nhập thấp...; phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt 33m2/người, tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên khoảng 80%.

Dự kiến tổng nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 khoảng 83.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 182 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, đầu tư nhà ở công vụ; vốn ngân sách Trung ương để hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng và nhà ở đối với hộ nghèo khoảng 22 tỷ đồng; vốn huy động của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở khoảng 83.400 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Long An, thời gian tới, song song với các giải pháp chung về phát triển nhà ở như tạo quỹ đất, triển khai đồ án quy hoạch, kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng…, tỉnh thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huy động các nguồn lực từ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, nguồn ngân sách địa phương và nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ về nhà ở cho người có công, người nghèo, góp phần xóa nhà tạm, nhà đơn sơ. Đồng thời, Long An tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về chính sách phát triển nhà ở; khuyến khích các nhà đầu tư phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội; phát triển mô hình Quỹ tín dụng cộng đồng, Quỹ tiết kiệm nhà ở tạo điều kiện để người dân giúp đỡ nhau tự cải tạo, chỉnh trang nhà ở. Tỉnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng khó khăn…

Theo UBND tỉnh Long An, từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 1.730 hộ gia đình có công với cách mạng; 522 hộ nghèo với tổng số vốn hỗ trợ là gần 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 15 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp và các đối tượng khó khăn về nhà ở./.

Bùi Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm