Lễ hội xuống đồng của người Khmer ở Bình Phước


Các bậc cao niên trong ấp tiến hành cúng thần linh trước khi xuống đồng.

Chủ ruộng sắp cũng thần linh.

Mở đầu lễ hội lànghi thức cột mạ. Tiếp theo là lễ cúng thần linh. Lễ vật thường có xôi, gà, trầu, cau, chuối, rượu, hai bó mạ, đầu heo. Thời gian tiến hành lễ hội do chủ ruộng lựa chọn. Trước khi diễn ra, chủ ruộng mời giàlàng, người lớn tuổi trong làng (ấp) thực hiện các nghi lễ xuống đồng và mời chủ ruộng bên cạnh cùng tham dự. Sau phần nghi lễ, mọi người cùng xuống đồng nhổ mạ, bừa đất, cấy lúa… Không khí lễ hội vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp cánh đồng. Trên chòi, già làng, bà con cùng nhau trò chuyện, ăn xôi, thịt và uống rượu…

Bừa đất chuẩn bị xuống giống vụ mới

Bà con hào hứng xuống đồng cấy những cây lúa đầu tiên

Thông qua lễ hội, đồng bào Khmer ởBình Phước có dịp trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường đoàn kết, hướng tới cuộc  sống ấm no, hạnh phúc.

Đề xuất