Lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia

Lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia
Loài Voọc chà vá chân nâu đang sinh sống trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Loài Voọc chà vá chân nâu đang sinh sống trên bán đảo Sơn Trà.
Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên của Hội đồng gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Hải dương học Nha Trang; GS.TS. Đặng Huy Huỳnh, chuyên gia; PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, chuyên gia.

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ quyết định phê duyệt Nhiệm vụ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nguyễn Xuân Tùng

Có thể bạn quan tâm