Lào Cai sáp nhập, giảm các thôn, bản có số dân ít

Một góc ở bản Cát Cát, Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lục Hương Thu - TTXVN


Trong 38 thôn, bản sáp nhập trong năm nay, một nửa là những thôn, bản chỉ có dưới 50 hộ dân. Cũng theo hướng sáp nhập này, trong năm 2017, toàn tỉnh giảm 7 thôn có số hộ dân ít.

Theo đánh giá của tỉnh Lào Cai, việc sắp xếp lại theo hướng giảm số thôn, tăng quy mô dân số thôn là phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển của nông thôn trong tình hình mới, hướng tới các mục tiêu bền vững như: giữ gìn bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nhiều thôn, bản sau khi sáp nhập xong đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, triển khai nhiều công trình xây dựng hạ tầng cơ sở đảm bảo theo đúng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến tới hết năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thành sáp nhập 125 thôn (trong đó có 81 thôn quy mô dưới 50 hộ) để hình thành 61 thôn mới, giảm 64 thôn so với năm 2016.
 

Theo :vov4.vov.vn


Đề xuất