Lào Cai hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non công lập vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Một giờ học của cô và trò tại điểm trường Thi, Trường mầm non Chiềng Ken, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Một giờ học của cô và trò tại điểm trường Thi, Trường mầm non Chiềng Ken, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Lào Cai sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là Nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI diễn ra trong hai ngày 6, 7/12 tại thành phố Lào Cai.

Lào Cai hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non công lập vùng dân tộc thiểu số và miền núi ảnh 1Một giờ học của cô và trò tại điểm trường Thi, Trường mầm non Chiềng Ken, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo đó, từ ngày 1/1/2023 đến hết năm 2025, Lào Cai sẽ hỗ trợ 100% mức thu học phí theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo năm học đối với đối tượng phải đóng học phí theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Nghị định số 81/202UND-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Lào Cai cũng hỗ trợ phần học phí còn lại theo mức thu học phí của Hội đồng nhân dân tỉnh theo năm học đối với đối tượng đã được giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Thời gian trẻ được hưởng hỗ trợ được tính theo số tháng thực học và không quá 9 tháng của năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh Lào Cai.

Lào Cai hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non công lập vùng dân tộc thiểu số và miền núi ảnh 2Các đại biểu điều hành kỳ họp. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Ngoài ra, Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2025, các đối tượng là người cao tuổi, từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi, chưa được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định đang cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...) chưa được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định, đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh Lào Cai.

Lào Cai hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non công lập vùng dân tộc thiểu số và miền núi ảnh 3Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Tại Kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022, các đại biểu đã xem xét thông qua 30 nghị quyết quan trọng trong nhiều lĩnh vực như: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; Nghị quyết về chính sách đặc thù, hỗ trợ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025...

Đặc biệt, HĐND tỉnh Lào Cai đã thảo luận, cho ý kiến vào các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, chủ đề năm 2023 để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành xuyên suốt trong năm tới.

Các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào nhiều báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022...

Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm